ANONIMOWI ALKOHOLICY
ADVENTUS

Wspólnota spotyka się na mitingach w salce kominkowej w budynku Caritasu w każdy wtorek o godz. 1800.