I KOMUNIA ŚWIĘTA

Uroczystość I Komunii Świętej:

Zawsze w drugą niedziela maja.

Aby dobrze przygotować się do uroczystości:

  1. Rodzice muszą dawać przykład chrześcijańskiego życia. To rodzice w czasie chrztu przyrzekali wychowanie dziecka w wierze.
    • „Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?” (z obrzędów chrztu św.)
  2. Uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.
  3. Uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (nabożeństwa różańcowe, Droga Krzyżowa…).
  4. Uczęszczanie na lekcje religii.
  5. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych oraz organizacyjnych.