MAŁŻEŃSTWO

Zgłoszenie w kancelarii Parafialnej:

Najpóźniej sześć miesięcy przed planowaną uroczystością.

Potrzebne dokumenty:

  1. Metryki chrztu narzeczonych (jeśli byli ochrzczeni poza naszą parafią) z parafii pochodzenia (należy zaznaczyć przy odbieraniu metryki, iż jest ona potrzebna do sakramentu małżeństwa, metryka taka jest ważna 6 miesięcy). Na metryce powinien być zaznaczony fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  2. Świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego obojga narzeczonych.
  3. Zaświadczenie odbycia spotkań z Doradcą Życia Rodzinnego.
  4. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa w świetle prawa państwowego. Zaświadczenie takie wydaje dowolny Urząd Stanu Cywilnego i jest ono ważne 6 miesięcy.
  5. Dowody osobiste narzeczonych.
  6. Osoba niepełnoletnia zgłasza się do kancelarii z rodzicami, którzy muszą wyrazić zgodę na taki ślub.

Świadkowie:

Muszą być osobami pełnoletnimi.