CHRZEST

Udzielanie sakramentu chrztu świętego:

W każdą I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1030.

Zgłoszenie w kancelarii Parafialnej:

Najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością.

Potrzebne dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Dowód Osobisty jednego z rodziców dziecka
  3. W przypadku zamieszkiwania rodziców dziecka poza naszą parafią ponad 3 miesiące, zgoda na chrzest proboszcza parafii, na której terenie się mieszka

Rodzice chrzestni:

Powinni być wierzącymi i praktykującymi katolikami (w przypadku, gdy mieszkają na terenie innej parafii, potwierdza to ich własny proboszcz stosownym dokumentem), mieć przyjęty sakrament bierzmowania i prowadzić prawdziwie chrześcijańskie życie (życie w związku niesakramentalnym dyskwalifikuje kandydatów).