ŻYWY RÓŻANIEC

W naszej parafii jest siedem róż różańcowych zrzeszających po 20 osób codziennie modlących się na różańcu świętym. Spotkania odbywają się w drugi czwartek miesiąca.