WSPÓLNOTA WIARA I ŚWIATŁO
SZPACZKI

Jest to wspólnota zrzeszająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodziny i przyjaciół. Spotyka się raz w miesiącu, a opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Wojciech Głogowski.