SCHOLA DZIECIĘCA
PROMYKI PANA

Od 2014 roku w parafii działa schola dziecięca uświetniająca niedzielne msze święte o godz. 1200. Opiekunem scholii jest pani Wioletta Jasińska.