OAZA MŁODZIEŻOWA

W piątki wieczorem spotka się w budynku Caritasu młodzież przynależąca do Oazy Ruchu Światło – Życie. Pierwsza część spotkania jest formą integracyjną, a druga przybiera postać spotkania formacyjnego. Do oazy młodzieżowej należy młodzież od klasy VII szkoły podstawowej wzwyż.