NABOŻEŃSTWA

Msza Święta niedzielna:

730, 1030, 1200, 1800

Msza Św. w dni powszednie (rok szkolny):

700, 1800 (poniedziałek-piątek); 730, 1800 (sobota)

Msza Św. w dni powszednie (wakacje):

800 , 1800 (poniedziałek-piątek); 730, 1800 (sobota)

Kapłani

Proboszcz:

ks. Wojciech Głogowski

Wikariusz:

ks. Stanisław Mejer

Rezydent:

ks. Jan Morawiec

Biuro parafialne

czynne od poniedziałku do soboty
po Mszy św. wieczornej

789 297 207 (kancelaria)

510 065 782 (proboszcz)

889 205 487 (wikariusz)

e-mail: proboszcz.skorcz@wp.pl

OSTATNIE WYDARZENIA

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Adorację rozpoczynamy o godz. 2000, zakończenie Apelem Jasnogórskim o godz. 2100.

Msze św. o godz. 700, 900, 1800, podczas wszystkich Mszy św. błogosławieństwo świec.

Na Mszę św. o godz. 1800 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami. Zostaną poświęcone świece dzieci.

LITURGIA DNIA