Schola Dziecięca
Promyki Pana

Od 2014 roku w parafii działa schola dziecięca uświetniająca niedzielne msze święte o godz. 12.00. Opiekunem scholii jest pani Wioletta Jasińska.