INTENCJE MSZALNE

IV niedziela zwykła – 29.01.2023

  900 † Halina i Jan Puchała

Święto Ofiarowania Pańskiego – czwartek – 02.02.2023

1630 † Jan Kraiński w 1 rocznicę śmierci

piątek – 03.02.2023

1630 w intencji dobrodziejów i ofiarodawców odbudowy Kościoła w Kasparusie

V niedziela zwykła – 05.02.2023

  900 (intencja wolna)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV niedziela zwykła – 29.01.2023

  1. Kończą się ferie zimowe. Od jutra nasze dzieci i młodzież rozpoczynają drugi semestr. Na czas nauki życzymy im światła Ducha Świętego i Bożego błogosławieństwa.
  2. W tym tygodniu obchodzimy:
    • We wtorek 31.01 – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
    • W czwartek 02.02 – święto Ofiarowania Pańskiego
    • W piątek 03.02 – wspomnienie św. Błażeja
  3. W czwartek w święto Ofiarowania Pańskiego czyli w Matki Bożej Gromnicznej, podczas Mszy Świętej o godzinie 1630 zostaną poświęcone świece. Jest to także Dzień Życia Konsekrowanego i kolekta będzie przeznaczona na zakony klauzurowe.
  4. W piątek dzień św. Błażeja podczas Mszy Świętej o 1630 odbędzie się błogosławieństwo Błażejowe, chroniące nas przed chorobami gardła i krtani. Zapraszamy! Przed Mszą Świętą okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej.

Odbudujmy kościół w Kasparusie

Chcesz pomóc w odbudowie kościoła parafii pw. św. Józefa?

Na stronie znajdziesz także informacje o wyglądzie kościoła przed pożarem oraz aktualnym postępie prac odbudowy świątyni.

kosciolkasparus.pl

Nasz Kasparus

Aktualne informacje oraz fotografie z wydarzeń.

Program: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. św. Józefa (1926 r.): prace budowlane i konserwatorskie przy zniszczonym w pożarze kościele – etap II”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. św. Józefa (1926 r.): prace budowlane i konserwatorskie przy zniszczonym w pożarze kościele – etap II”.

Dofinansowano zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Całkowita wartość zadania:  1 246 458,75 zł

Kwota dofinansowania:  822 166,66 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie II etapu robót budowalnych i prac konserwatorskich polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. W ramach tego etapu wykonane zostaną prace konserwatorskie ścian od wewnątrz oraz w ramach zakresu budowlanego: zabezpieczenie ogniowe, przeciwpożarowe całej konstrukcji drewnianej, konstrukcja i wykończenie ścian wewnętrznych, konstrukcja sufitów oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego, a także odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie wykończenia sufitów.

Program: Ochrona Zabytków 2021

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ochrona zabytków 2021

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. Św. Józefa (1926 r.). Prace budowlane przy zniszczonym w pożarze kościele – etap I”.

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania:  655 882,41 zł

Kwota dofinansowania:  400 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie I etapu robót budowalnych polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. Zostaną wykonane fundamenty słupów i wieży, konstrukcje drewniane wieży, empory i nawy kościoła oraz warstwy posadzkowe bez nawierzchni. Zachowana zostanie konstrukcja ryglowa ścian, a wieża zostanie wzniesiona w konstrukcji mieszanej. Fundamenty istniejące zostaną zachowane i częściowo wzmocnione. Pod wieżą wykonany zostanie nowy fundament żelbetowy. Nowe fundamenty zostaną również wykonane pod słupy.