Administrator Parafii:

Ks. Dariusz Ryłko, mgr teologii

dziekan dekanatu skórzeckiego

radca duchowny ad honores

ur. 31.12.1968, święcenia kapł. 1993

proboszcz od 20.08.2013

pochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej

(archidiecezja krakowska)

 

Wikariusz Parafii Skórcz:

Ks. Stanisław Mejer, mgr teologii

dekanalny duszpasterz ministrantów

ur. 10.01.1991, święcenia kapł. 2016

wikariusz od 20.08.2019

pochodzi ze Stężycy (diecezja pelplińska)

 

Pomoc Duszpasterska:

ks. Jan Morawiec, mgr teologii

ur. 29.01.1955, święcenia kapł. 1982

pomoc duszpasterska od 19.12.2020

pochodzi z Mikołowa (archidiecezja katowicka)

 

W parafii pomaga:

Ks. Krzysztof Dalecki, mgr lic. teologii

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

ur. 23.06.1987, święcenia kapł. 2012

pomoc duszpasterska od 05.01.2018

pochodzi z Sierakowic

(diecezja pelplińska)

 

Praktyka Duszpasterska: