Wszystkie sprawy parafialne Kasparusa są obsługiwane w kancelarii parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu.