CHARYZMAT RUCHU ŚWIATŁO - ŻYCIE

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka” . Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego . Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady „życie z życia” i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot. Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie, ostatnio także w Chinach, Kenii i Tamzanii.

RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE W NASZEJ PARAFII

W naszej parafii istnieją wszystkie gałęzie Ruchu Światło - Życie; Oaza Dzieci Bożych, Oaza Domowego Kościoła (mają swoje osobne zakładki na parafialnej stronie internetowej.) i Oaza Młodzieżowa, która dzieli się na Oazę Nowej Drogi i Oazę Nowego Życia.

Oazę Nowej Drogi (OND) tworzy młodzież z klas VI. Oaza Nowego Życia (ONŻ) to uczestnicy z klasy  VII i starsi. Spotykamy się w piątki o godz. 18.30 w grupach z animatorami, a potem spotkanie ogólne z ks. moderatorem Dariuszem Ryłko.

Grupy w Naszej Wspólnocie

OND (kl. VI):

Animator - Maksymilian Parol

ONŻ 0 st. (kl. VII):

Animator - Sara Szajewska

ONŻ I st. (kl. VIII i starsi, którzy nie byli na rekolekcjach I st.):

Animator - Dorota Kleina

ONŻ II st. (po rekolekcjach I st.):

Animator - Amelia Bobkowska

ONŻ III st. (po rekolekcjach II st.):

Animator - ks. Dariusz Ryłko

 

Odpowiedzialni za diakonie:

Diakonia Deuterokatechumenatu - Dorota Kleina

Diakonia Liturgiczna - Olaf Muszyński

Diakonia Modlitwy - Noemi Rocławska

Diakonia Informacji - Agata Wielińska

Diakonia Muzyczna - Klaudia Kelsz

Diakonia Świętowania - Ania Łaska