Pogrzeb

Formalności Pogrzebowe:

  1. Do kancelarii parafialnej prosimy się zgłosić z zaświadczeniem od lekarza stwierdzającym zgon.
  2. Jeśli zmarły otrzymał sakrament chorych z rąk innego księdza niż któryś z tutejszych duszpasterzy, prosimy o zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Wydaje je kapłan, który udzielił sakramentu.
  3. Podać w kancelarii terminy i miejsce Różańca za zmarłego. Jest on prowadzony przez osobę, którą wybiera rodzina zmarłego. (parafia preferuje by czynić to w kościele)
  4. Wybór Zakładu Pogrzebowego zależy wyłącznie od woli rodziny zmarłego.
  5. Można też poprosić o Msze św. wieńcowe w intencji zmarłego. (zwyczajowo w parafii są odprawiane Msze św. w tydzień i miesiąc po śmierci oraz Msza św. od proboszcza, inne Msze św. można zamówić dodatkowo). Ich fundatorzy oraz terminy ich odprawiania będą odczytani podczas uroczystości pogrzebowych oraz podczas ogłoszeń parafialnych w niedzielę następującą po pogrzebie.

 

Msze św. Gregoriańskie:

Gregoriańskie msze to 30 mszy odprawianych w intencji jednej osoby zmarłej w ciągu 30 kolejnych dni. Nazwa pochodzi od papieża św. Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawiać przez 30 dni msze za zmarłego mnicha. Praktyka mszy gregoriańskich rozwinęła się w VIII w. i towarzyszyło jej przekonanie o szczególnej ich skuteczności dla zmarłych pozostających w czyśćcu. W 1884 r. Kongregacja Odpustów wyjaśniła, iż zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą. Odprawia się je tylko za jednego konkretnego zmarłego.

W naszej parafii jest możliwość odprawienia Mszy św. Gregoriańskich, proszę jednak o zgłoszenie takich chęci przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ich rozpoczęcia.