INTENCJE MSZALNE

II niedziela adwentu – 04.12.2022

  900 † Lech Lisewski i Zdzisław Noga

 

czwartek – 08.12.2022

1630 w intencji Róży Różańcowej

III niedziela adwentu – 11.12.2022

  900 1. † Czesława i Piotr Sreberscy

         2. † Stefania i Władysław Wachowscy; Stanisława i Józef Mykowscy oraz zmarli z rodzin Wachowskich, Myko

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II niedziela adwentu – 04.12.2022

  1. Trwa Adwent – czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Zachęcamy, aby przeżywać go także jako przygotowanie na przyjście Pana na końcu czasów.
  2. W tym tygodniu obchodzimy:
  3. W środę 7 grudnia – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
  4. W czwartek 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
  5. W przyszłą niedzielę – III Adwentu – rozpoczynamy parafialne Rekolekcje Adwentowe, które w tym roku poprowadzi dla nas ks. Zbigniew Drzał z Gdańska-Letnicy. Patronować im będzie Obraz Oblicza Chrystusa, który znamy z Całunu Turyńskiego. Ten nie namalowany przez człowieka wizerunek papież Franciszek nazwał ikoną Miłosierdzia Bożego. Po Mszach rekolekcyjnych będziemy mieli okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego, a także kilka ciekawych pozycji książkowych wydanych przez księdza Zbigniewa. Każda z nich w cenie 40 zł stanowi cegiełkę na rzecz budowy katolickiego przedszkola. Darczyńcy otrzymają również koronkę do Siedmiu Boleści NMP wraz z rozważaniami Już dziś zapraszamy do uczestnictwa.
  6. W przyszłą niedzielę – kolekta będzie przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii.
  7. Po Mszy Świętej można nabyć świąteczne świece Caritas

Odbudujmy kościół w Kasparusie

Chcesz pomóc w odbudowie kościoła parafii pw. św. Józefa?

Na stronie znajdziesz także informacje o wyglądzie kościoła przed pożarem oraz aktualnym postępie prac odbudowy świątyni.

kosciolkasparus.pl

Nasz Kasparus

Aktualne informacje oraz fotografie z wydarzeń.

Program: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. św. Józefa (1926 r.): prace budowlane i konserwatorskie przy zniszczonym w pożarze kościele – etap II”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ochrona Zabytków 2022

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. św. Józefa (1926 r.): prace budowlane i konserwatorskie przy zniszczonym w pożarze kościele – etap II”.

Dofinansowano zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Całkowita wartość zadania:  1 246 458,75 zł

Kwota dofinansowania:  822 166,66 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie II etapu robót budowalnych i prac konserwatorskich polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. W ramach tego etapu wykonane zostaną prace konserwatorskie ścian od wewnątrz oraz w ramach zakresu budowlanego: zabezpieczenie ogniowe, przeciwpożarowe całej konstrukcji drewnianej, konstrukcja i wykończenie ścian wewnętrznych, konstrukcja sufitów oraz wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego, a także odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie wykończenia sufitów.

Program: Ochrona Zabytków 2021

Program Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Ochrona zabytków 2021

Zadanie pn.: „Kasparus, kościół pw. Św. Józefa (1926 r.). Prace budowlane przy zniszczonym w pożarze kościele – etap I”.

Dofinansowano zadanie ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania:  655 882,41 zł

Kwota dofinansowania:  400 000,00 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje przeprowadzenie I etapu robót budowalnych polegających na odtworzeniu części zniszczonego w pożarze kościoła. Zostaną wykonane fundamenty słupów i wieży, konstrukcje drewniane wieży, empory i nawy kościoła oraz warstwy posadzkowe bez nawierzchni. Zachowana zostanie konstrukcja ryglowa ścian, a wieża zostanie wzniesiona w konstrukcji mieszanej. Fundamenty istniejące zostaną zachowane i częściowo wzmocnione. Pod wieżą wykonany zostanie nowy fundament żelbetowy. Nowe fundamenty zostaną również wykonane pod słupy.