ŚP. Kazimierz Bunikowski

lat 91 z Głuchego

 

Msze św. "wieńcowe":

1. 14.01 o godz. 18.00 – tydzień po pogrzebie

2. 02.02 o godz. 7.00 – miesiąc po śm.

3. 04.03 o godz. 7.00 – od proboszcza

4. 05.04 o godz. 7.00 – od Zakładu Pogrzebowego "Kilia"

5. 05.05. o godz. 7.00 - od P. Teresy i Tadeusza Eggert z rodziną