ŚP. Zenon Rezmer

lat 74 z Wierzbin

 

Msze św. "wieńcowe":

1. 15.04 o godz. 7.00 - tydzień po śm.

2. 07.05 o godz. 7.00 - miesiąc po śm.

3. 07.06 o godz. 7.00 - od proboszcza

4. 24.06 o godz. 7.00 - od Zakładu Pogrzebowego "Kilia"