ŚP. Krystyna Dahm

lat 80 z Kranka

 

Msze św. "wieńcowe":

1. 07.04 o godz. 18.00 - tydzień po pogrzebie

2. 22.04 o godz. 7.00 - od rodz. Krześniak

3. 26.04 o godz. 7.00 - od Reni i Grażyny

4. 27.04 o godz. 7.00 - miesiąc po śm.

5. 26.05 o godz. 7.00 - od proboszcza

6. 14.06 o godz. 7.00 - od Zakładu Pogrzebowego "Kilia"