ŚP. Antoni Flisik

lat 73 z Wielbrandowa

 

Msze św. "wieńcowe":

1. 07.01 o godz. 7.00 - tydzień po śm.

2. 28.01 o godz. 7.00 - miesiąc po śm.

3. 11.02 o godz. 7.00 - od proboszcza

4. 25.02 o godz. 7.00 - od Zakładu Pogrzebowego "Kilia"