ŚP. Ryszard Gorzkowski

lat 49 z Kasparusa, ostatnio zamieszkały w Domu Pomocy Społecznej w Rudnie.

 

Msze św. "wieńcowe" w kościele w Kasparusie:

1. 04.01 o godz. 16.30 – tydzień po pogrzebie

2. 28.01 o godz. 16.30 – miesiąc po śm.

3. 26.03 o godz. 16.30 - od proboszcza

4. 05.05 o godz. 16.30 - od Zakładu Pogrzebowego "Kilia"