ŚP. JERZY KORDUNOWSKI

lat 70 ze Skórcza


Msze św. "wieńcowe"

1. 24.09. godz. 7.00 – tydzień po śm.

2. 15.10. godz. 7.00 – miesiąc po śm.

3. 21.01. godz. 7.00 – od proboszcza

4. 01.02. godz. 7.30 – od Zakładu Pogrzebowego „Kilia”