I KOMUNIA ŚW.

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do I Komunii św. i Bierzmowania jest prowadzone w łączności z parafią w Skórczu