Przy naszej parafii w salce kominkowej, działa grupa samopomocowa Adventus, która powstała za namową byłego proboszcza Eugeniusz Stencla w 2006 roku i działa do chwili obecnej. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 18.30. Grupa Adventus wspiera ludzi, którzy uzależnili się od alkoholu i innych używek i pragną zaprzestać picia i osiągnąć trzeźwość.

Problemy, które poruszamy na spotkaniach są całkowicie anonimowe. Anonimowi są również członkowie naszej grupy. Ostatni wtorek miesiąca jest spotkaniem otwartym, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemem alkoholowym. Natomiast w pozostałe wtorki odbywają się mityngi zamknięte, w których uczestniczą tylko i wyłącznie ludzie uzależnieni.

Przy naszej parafii działa również grupa Al-Anon Przebudzenie. Na tej grupie spotykają się osoby współuzależnione. Spotkania te odbywają się co poniedziałek o godzinie 18.00

W ostatni poniedziałek miesiąca jest spotkaniem otwartym i również mogą przyjść wszystkie osoby zainteresowane. Pozostałe poniedziałki są mityngami zamkniętymi tylko i wyłącznie dla osób współuzależnionych