BIERZMOWANIE AD 2018 i 2019

Termin Bierzmowania

dla kandydatów z III klasy Gimnazjum i VIII klasy Szkoły Podstawowej

potwierdzony przez JE Ks. Biskupa Diecezjalnego

piątek, 7 czerwca o godz. 18.00. 

Katecheza dla bierzmowanych

 

 

Klasa VII SP -

 

Klasy VIII SP -

 

Klasy III Gimnazjum -