NABOŻEŃSTWA

Msza Święta niedzielna:

730, 1030, 1200, 1800

Msza Św. w dni powszednie (rok szkolny):

700, 1800 (poniedziałek-piątek); 730, 1800 (sobota)

Msza Św. w dni powszednie (wakacje):

800 , 1800 (poniedziałek-piątek); 730, 1800 (sobota)

Kapłani

Proboszcz:

ks. Wojciech Głogowski

Wikariusz:

ks. Stanisław Mejer

Rezydent:

ks. Jan Morawiec

Biuro parafialne

czynne od poniedziałku do soboty
po Mszy św. wieczornej

789 297 207 (kancelaria)

510 065 782 (proboszcz)

889 205 487 (wikariusz)

e-mail: proboszcz.skorcz@wp.pl

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Prowadzona Adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniami, chwilami ciszy i śpiewem.

Adorację zakończymy Apelem Jasnogórskim.

Informacje i zapisy u ks. Stanisława

Spotkanie rozpoczniemy Mszą św.

LITURGIA DNIA